page-b
  • Three phase electronic energy meter(carrier, lora, gprs)

    Трифазен електронен електромер (носител, lora, gprs)

    Трифазен четирижилен / трифазен трижилен електромер приема широкомащабна интегрална схема и използва високоточен чип за измерване на енергия. Комуникационната способност и надеждността на нейния носещ модул също достигнаха степен на широко практическо приложение. Той приема технологията за обработка на цифрови проби и SMT процеса и е проектиран и произведен в съответствие с реалната консумация на енергия от промишлените потребители.